Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1063 ngày 1/8/2011 Điện thoại: 024-39412900 Đi động: 0903417500 Email: hanoigiao2003@yahoo.com Địa chỉ: 97 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-ngoc-giao-2339041

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG GIAO VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp