Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3292/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-22440261 Đi động: 0909746418 Email: hoangminhsonlawyer@yahoo.com Địa chỉ: 171 (tầng trệt) Phan Văn Trị, phường 14, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-minh-son-2254121

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp