Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2301/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903953119 Đi động: 0903953119 Email: ldc.lawfirm@gmail.com Địa chỉ: 86 (tầng 1) Cƣ xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-huy-cong-2241765

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp