Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8670/LS ngày 09/01/2014 Điện thoại: 024-919028886 Đi động: 0919028886 Email: lshoangson38@gmail.com Địa chỉ: xóm Nhồi Dưới, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-huu-son-2236908

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp