Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7749/LS ngày 21/01/2013 Điện thoại: 028-38243026 Đi động: Email: hdkhang@russinvecchi.com.vn Địa chỉ: Vietcombank Tower 5 Me Linh Square, 14/F, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.russinvecchi.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Russin & Vecchi

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Ông Khang đã hành nghề luật từ năm 2009 và gia nhập vào đoàn luật sư từ năm 2013. Ông có kinh nghiệm trong các vấn đề công ty và đầu tư và đóng vai trò hỗ trợ trong nhiều giao dịch về mua bán và sáp nhập. Ông đã xử lý nhiều vụ phức tạp bao gồm xin giấy phép về dịch vụ thông tin tín dụng và tái cơ cấu chuỗi cửa hàng bán lẻ tiện dụng. Ông có hiểu biết về chứng khoán phái sinh, công bố cổ đông và các quy tắc liên quan đến việc quản lý quỹ. Ông Khang có chuyên môn sâu trong các vấn đề liên quan đến lao động.

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm

Ông Khang nhận bằng luật của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Cử nhân Luật, 2008). Ông gia nhập vào đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2013.

Hội viên và các hoạt động khác

Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Nhóm công tác Giáo dục & Đào tạo

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp