Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3054/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38489311 Đi động: 0913935655 Email: hoangducnghiemlaw@yahoo.com Địa chỉ: 2/6 Hồng Hà, Phường 2, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-duc-nghiem-2247124

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp