Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 16148/LS Điện thoại: 028- Đi động: 0902 755 304 Email: lawyer.hotranhung@gmail.com Địa chỉ: 96/45 TA19A, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-tran-hung-3062367

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Kinh tế Luật TP. HCM
  • Luật Dân sự - 2011