Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8600/LS ngày 31/12/2013 Điện thoại: 0262-905123409 Đi động: 0905123409 Email: invalid7660@gmail.com Địa chỉ: Số 85 Đặng Trần Côn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-quang-khanh-2315432

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Chi nhánh Văn phòng luật sư Đức Lưu

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp