Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3681/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-19006558 Đi động: 0913717802 Email: tuanlawyer@yahoo.com Địa chỉ: Phòng số X-04.33, Tầng 4, Sunrise City – North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: http://luatvantin.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp