Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5019/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-62616463 Đi động: 0908258022 Email: invalid02697@gmail.com Địa chỉ: 176/25/20 Nguyễn Thị Thập KP 4, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-phuoc-long-2375834

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp