Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2850/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903689039 Đi động: 0903689039 Email: lsle@luattinnghia.vn Địa chỉ: 384/8B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://luattinnghia.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TÍN NGHĨA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp