Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2850/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903689039 Đi động: 0903689039 Email: hoale98@yahoo.com.vn Địa chỉ: 384/8B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-nguyen-le-2245238

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp