Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5977 Điện thoại: 024-35561111 Đi động: Email: congtyluatcongphuc@gmail.com Địa chỉ: 21 ngõ 9 đường Vương Thừa Vũ,, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-ngoc-hai-1567563

Nơi công tác

Công Ty Luật Công Phúc

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp