Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3728/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39233429 Đi động: 0903805432 Email: daiholaw@hcm.vnn.vn Địa chỉ: 871A Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-huu-ty-2369367

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Đại Hồ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp