Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5372/LS ngày 28/09/2010 Điện thoại: 028-38200193 Đi động: 0908519605 Email: phuc.le@anlaw.vn Địa chỉ: 18 bis/9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.anlaw.net

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VietFranchise

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp