Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 103/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3853212 Đi động: Email: hhphuonglawyer@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 82Bis Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-hoang-phuong-282402

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hồ Hoàng Phượng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp