Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 056-3821513 Đi động: 0909832393 Email: luatsuhohai@gmail.com Địa chỉ: 80 Mai Xuân Thưởng - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/ho-van-hai-193722

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp