Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10909/LS ngày 17/06/2016 Điện thoại: 024-37326646 Đi động: 0938086662 Email: khoa.ha@basico.com.vn Địa chỉ: 4th, E-Home Tower, Ngo Tat To street, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://www.basico.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

Chứng khoán; Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Là một trong số ít luật sư theo dõi sát sao thị trường vốn và lĩnh vực hoạt động của các định chế tài chính ở Việt Nam, Luật sư Hồ Anh Khoa đã mang lại nhiều giải pháp quản trị rủi ro pháp lý trong giao dịch kinh doanh cho Khách hàng của BASICO, vốn là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia hàng loạt Dự án tư vấn của BASICO về giao dịch vốn, giao dịch M&A, hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức, quy trình, công cụ nghiệp vụ, quản trị rủi ro cho các định chế tài chính, Luật sư Hồ Anh Khoa có năng lực đảm trách các giao dịch, dự án tư vấn trong lĩnh vực:

- Hoạt động của công ty chứng khoán

- Giao dịch vốn, chứng khoán

- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp