Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 648 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-2621418 Đi động: 0905029559 Email: lshaxuanbo@yahoo.com Địa chỉ: 109 Hoàng Dư Khương, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ha-xuan-bo-2338101

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Phước Hà

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp