Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 541/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 071-913737234 Đi động: 0913737234 Email: invalid49797@gmail.com Địa chỉ: 37 đường Ngô Quyền, P.Tân An, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ha-vi-cam-2230630

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp