Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-62783366 Đi động: 0938928276 Email: phaply1@nhatluat.vn Địa chỉ: 56B Hoa Cau, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: nhatluat.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế

Tổ chức có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp