Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9731/LS ngày 17/03/2015 Điện thoại: 028-39144862 Đi động: 0915779779 Email: law@luatthinhtri.com.vn Địa chỉ: 12 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.luatthinhtri.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH THỊNH TRÍ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp