Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5126/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028- Đi động: 0919 935 699 Email: hahongthaolaw@gmail.com Địa chỉ: 164A Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ha-hong-thao-2376338

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CENTA VIỆT NAM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp