Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6296/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-38339818 Đi động: Email: vklaw@vklawfirm.com Địa chỉ: 88 Hùng Vương, Phường 01, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: http://vklawfirm.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật Hợp danh Vạn Khánh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp