Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1038 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-7671670 Đi động: 0904603789 Email: phuonggtt@gmail.com Địa chỉ: Số 37 Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/giap-thi-thu-phuong-2338966

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT QUỐC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp