Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8683/LS ngày 09/01/2014 Điện thoại: 024-977793928 Đi động: 0977793928 Email: vplstoiyeuluat@gmail.com Địa chỉ: Phòng 310, tòa nhà HH3B, Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/giang-van-quyet-2236885

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp