Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4295/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0203-3864365 Đi động: 0904113099 Email: duongxuantich@gmail.com Địa chỉ: Số nhà 778, đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/duong-xuan-tich-946013

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUẢNG ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp