Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8640/LS ngày 31/12/2013 Điện thoại: 028-37437538 Đi động: 0918762086 Email: hoiluatsutraloi@gmail.com Địa chỉ: 2H21 đường 49, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: http://luatcapital.com

Nơi công tác

hãng luật Capital

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp