Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7733/LS ngày 21/01/2013 Điện thoại: 028-66882929 Đi động: Email: han.luatsudongnama@yahoo.com.vn Địa chỉ: 116 Đề Thám, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

SEALAW GROUP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp