Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 245/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0204-0857108 Đi động: Email: invalid8027697@gmail.com Địa chỉ: Số 80 đường Nguyễn Du, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/duong-minh-kien-2392379

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DƯƠNG MINH NHÂM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp