Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 256/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0204-0283998 Đi động: 0904 875 665 Email: invalid02697@gmail.com Địa chỉ: Số 100 đường Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/duong-huong-que-2392412

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FANCI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp