Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 540/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0292-3821909 Đi động: 0918088281 Email: invalid80494@gmail.com Địa chỉ: 4A, Đồng Khởi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/du-kim-lang-2330045

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Á Châu

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp