Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3230/LS ngày 26/11/2015 Điện thoại: 028-39560564 Đi động: 0907018674 Email: khanglinhfirm@yahoo.com Địa chỉ: Phòng 404 #4 Số 87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/doan-vinh-quang-2356980

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CTY LUẬT TNHH KHANG LINH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp