Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3553/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38339818 Đi động: 0903310463 Email: linh@vklawfirm.com Địa chỉ: 88 Hùng Vương, F.1, Phường 01, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: http://vklawfirm.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp