Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9156/LS ngày 25/08/2014 Điện thoại: 0275-3701357 Đi động: Email: invalid14946@gmail.com Địa chỉ: 105A, đường Đồng Văn Cống, ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: http://vanphongluatsu.org.vn/vi/about/Gioi-thieu-ve-Van-phong-Luat-su-BT/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư BT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp