Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-73018886 Đi động: 01674402150 Email: support@hotrophaply.vn Địa chỉ: Phòng 401, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: hotrophaply.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động

Tranh tụng trong lĩnh vực kinh tế

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội