Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4291/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0203-3827640 Đi động: (84-91)3349039 Email: valunga@yahoo.com.vn Địa chỉ: Tổ 76 khu 8, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/do-tuan-nga-2462466

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp