Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4671 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-62450051 Đi động: 0903286565 Email: dothuhuonghn@gmail.com Địa chỉ: Số 6 Ngõ Phan Chu Trinh,, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/do-thu-huong-2342381

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH GIẢI PHÁP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp