Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6302/LS ngày 28/12/2015 Điện thoại: 0262-3917927 Đi động: 0906488499 Email: ngadth@hal.vn Địa chỉ: Số 65 Nay Der, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Website: http://www.hal.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hiền và Liên danh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Quá trình công tác: Trước khi tham gia vào Văn phòng Luật sư Hiền và Liên danh, Luật sư Nga đã có nhiều năm công tác trong các doanh nghiệp và có 04 năm làm việc tại VPLS LDC – Tp Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm: Thực hiện tư vấn pháp luật về đất đai, bất động sản, tham gia tranh tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp