Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4670 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-35569568 Đi động: 0912011512 Email: contact@dohalaw.vn Địa chỉ: Số 2 phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://dohalaw.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tư vấn đầu tư, Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOHA

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp