Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2759/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39304711 Đi động: 0913748595 Email: vinhkha@nhutquang.com Địa chỉ: Phòng F31, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/do-phan-vinh-kha-2244760

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp