Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4834 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-62911828 Đi động: 0978060968 Email: phuonghoangluat@gmail.com Địa chỉ: Phòng 407 Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://luatphuonghoang.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu Trí tuệ

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT PHƯỢNG HOÀNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại Học QG HN - Đại Học KHXH & NV
  • Đại diện Sở hữu Công nghiệp - 2008
  • Học viện Tư pháp
  • Kỹ năng hành nghề luật sư - 2006
  • Đại học Luật Hà Nội
  • 2005