Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4752/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 024-913222553 Đi động: 0913222553 Email: invalid84955@gmail.com Địa chỉ: Số 17, ngõ 43 Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/do-ngoc-quang-2235007

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp