Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7279 ngày 21/8/2012 Điện thoại: 024-38544711 Đi động: 09130881702 Email: ls.dongochai@gmail.com Địa chỉ: Số 5 Ngõ 441 Phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/do-ngoc-hai-2344324

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỖ NGỌC HẢI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp