Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5332 ngày 24/9/2010 Điện thoại: 0225-3765840 Đi động: 0912119400 Email: binh@ttchaiphong.com.vn Địa chỉ: Phòng 11, nhà 5 tầng, toà nhà TTC, số 630 đường Lê Thánh Tông, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng Website: http://www.ttchaiphong.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp

Hàng hải

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TTC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp