Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2228/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-903845048 Đi động: 0903845048 Email: luatsuhaibinh@yahoo.com.vn Địa chỉ: 17 Đường Số 4, Phường Tam Phú, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/do-hai-binh-2240586

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp