Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9501/LS ngày 13/01/2015 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0903434096 Email: thangdc.lawyer@gmail.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://www.luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp