Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1233/LS Điện thoại: 024-32161260 Đi động: 0917798428 Email: contact@dnpinvest.vn Địa chỉ: 37 Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội Website: dnplegal.com

Nơi công tác

Cong ty Luat TNHH DNP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp