Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6392/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-62864478 Đi động: - Email: van151079@gmail.com Địa chỉ: 92/6/7 (tầng 1) Nguyễn Tuyển, khu phố 5, phường Bình Trƣng Tây, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-van-viet-15405

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư ĐINH VIỆT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
 • công an thp hcm
 • Thời gian làm việc
  Từ 07/2000 đến 12/2006
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  trung uý
 • Ngân hàng thượng mại cổ phần Nam Việt
 • Thời gian làm việc
  Từ 09/2007 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  chuyên viên pháp chế