Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2103/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0225-913375181 Đi động: 0913375181 Email: luatsuhoian@vnn.vn Địa chỉ: Số 147 đường Văn Cao - Phường Đằng Giang, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-thi-thuan-2238360

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp