Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4318/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: - Đi động: 012222.61899 Email: ctyluatbongsenvang27@gmail.com Địa chỉ: Tổ 4 Khu 2 phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-thi-phuong-2430104

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH BÔNG SEN VÀNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp